Wij zijn er voor jou want herstellen van verslaving en psychische problemen doe je niet alleen

De missie van New Life Living is om iedere cliënt de kans te bieden om zijn of haar verslaving te overwinnen en in de richting te helpen van een pad van vrijheid en verandering in hun leven. New Life Living erkent de waarde van ieder mens en willen onze cliënten naasat de vaardigheden weer hoop geven op een waardig leven.

Slide1Slide1

NEW LIFE LIVING

Veilig Thuis in herstel

BESCHERMD & BEGELEID WONEN

New Life Living biedt op diverse locaties beschermd en begeleid wonen aan.
Deze locaties hebben ieder een intensiteitsniveau qua zorgaanbod. Afhankelijk van jouw zorgvraag en ondersteuningsbehoefte wordt bepaald op welke locatie je het beste tot je recht komt en waar wij jou het beste kunnen helpen. Je hebt een eigen kamer of studio. Deelt de woponkamer, grote keuken en de sanitaire voorzieningen waarvan er meerdere per locatie zijn. Ook kunnen wij jou ambulant begeleiden in de thuissituatie mocht dit nodig zijn.

Cliënten geholpen

ONS TEAM

Ons team bestaat uit bevlogen, goed opgeleide professionals waarvan een aantal ervaringsdeskundige is op diverse vlakken. Inmiddels heeft het professionele team van New Life Living vele cliënten op weg geholpen naar herstel.

VISIE

Kleinschaligheid binnen de woonvorm en persoonlijke maatgerichte begeleiding zijn de sleutelwoorden voor een succesvol herstel. Door de diverse intensiteitsniveaus op de locatiues kunnen diverse doelgroepen gebruik maken van het aanbod van New Life Living. Verslavingsproblematiek gaat dikwijls gepaard met andere problematiek. Ook hier kan ons professionele team jou goed in ondersteunen.

Wat bieden wij?

Ons programma is volledig gericht op herstel van verslaving en het anders leren omgaan met de overige problematiek.
Onder andere door ontwikkeling op de volgende leefgebieden:

  • Huisvesting
  • Financiën
  • Sociaal functioneren
  • Psychisch functioneren
  • Zingeving
  • Lichamelijk functioneren
  • Praktisch functioneren
  • Dagbesteding
  • Persoonlijke verzorging
  • Algeheel herstel

METHODIEK

Wij baseren ons aanbod o.a. op het 12 stappen Minnesota model en CRA (Community Reinforcement Approach).

Binnen het programma van New Life Living vinden wij het belangrijk dat er balans is tussen lichaam en geest en maken o.a. Mindfulness en sportactiviteiten deel uit van het programma. Voor de rest bestaat het programma uit Individuele gesprekken met een vaste persoonlijk begeleider en diverse overige groepsactiviteiten. Dit wordt allemaal vastgelegd in een persoonlijk begeleidingsplan dat samen met jou wordt opgesteld op het moment dat je bij New Life Living instroomt.

In dit begeleidingsplan komen concrete doelen te staan die jij wilt bereiken tijdens het verblijf bij ons. Met als uiteindelijk doel jou weer volwaardig deel uit te laten maken van de maatschappij zonder terug te vallen in gebruik of gedragsverslaving.

ONZE BELANGRIJKSTE VOORWAARDE

Onze belangrijkste voorwaarde om in te stromen is gebaseerd op volledige abstinentie, oftewel volledige onthouding van alcohol, drugs en andere middelen of gedragsverslavingen. Het gebruik van middelen is onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Tijdens je verblijf bij New Life Living wordt ook van je verwacht dat je naast de professionele begeleiding ook samen met je medehuisgenoten verder werkt aan je herstel en je, je daarin positief opstelt naar je medehuisgenoten en elkaar ondersteunt daar waar mogelijk.

AANMELDEN

Meerdere keuzes mogelijk
Meerdere keuzes mogelijk
Bij de intake verzoeken wij de verwijsbrief mee te nemen.
Er wordt geen contact met de verwijzer opgenomen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
Indien ja, de informatie meenemen bij de intake. Denk hierbij aan een uitdraai van je meditatieoverzicht van de apotheek, je behandelplan en eventueel de diagnose waarvoor je de medicatie neemt.
Tot zover de persoonlijke gegevens, hieronder jouw contact gegevens. Alle communicatie word uiteraard confidentieël en discreet behandeld. De verstrekte informatie wordt zonder expliciete toestemming van de eigenaar niet met derden gedeeld.